Dan is het maar borrelpraat


archives Theo Footballs Gunzilla Vrijheid Nog meer vrijheid Norberg


Gij zult niet doden Exodus 20.13

woensdag, maart 16, 2005

 
Diefstal

Een duidelijker bewijs dat WW-premie helemaal geen premie maar ordinaire belasting is.

D66: extra geld voor kinderopvang uit WW-fonds

DEN HAAG - D66 wil dat er dit jaar nog extra geld beschikbaar komt voor kinderopvang. Het moet gaan om zo'n 200 miljoen euro. Dat zou betaald kunnen worden via de WW-premie die werkgevers betalen. Volgens D66-Tweede-Kamerlid Bakker is dat mogelijk doordat het WW-fonds forse overschotten bevat.


De financiering van de kinderopvang zou in de plaats moeten komen van de huidige werkgeversbijdrage. Die laatste is niet verplicht; er moeten afspraken over worden gemaakt bij CAO-onderhandelingen. Volgens Bakker gebeurt dat te weinig.

Sinds 1 januari vorig jaar dragen overheid, werkgevers en ouders in principe ieder eenderde van de kosten van kinderopvang. Als de werkgever weigert bij te dragen neemt de overheid diens deel voor haar rekening, maar dat gebeurt alleen voor lagere inkomens. Volgens D66 is de kinderopvang voor veel middeninkomens vaak nauwelijks nog betaalbaar
posted by Arjan 5:04 p.m.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?